Kirurgisk behandling

Der findes flere muligheder i dag for kirurgisk behandling af hæmorider. Læs her om de forskellige kiruriske behandlingsformer.

Elastikmetoden

Dette er den almindeligste måde til ambulant fjernelse af mellemstore hæmorider, og det kan foregå uden bedøvelse. Indgrebet udføres ambulant på hospitalet eller hos en speciallæge, ved at der anbringes en lille gummielastik stramt omkring hæmoriden med et specialinstrument, således at blodforsyningen til hæmoriden stoppes. Efter 2 til 7 dage vil det få hæmoriden til at visne og falde af, hvilket skaber arvævsdannelse, der modvirker tendens til prolabs. Samme arvævsdannelse ved roden af hæmoriderne kan også opnås med indsprøjtning af lokalt irriterende phenololie med infrarødt lys, med laser og med varmebølger.

Elastikmetoden (Gummibåndsligaturer) er bedst dokumenteret, den mest skånsomme og det mest effektive valg blandt disse førnævnte procedurer og kan anvendes til behandling af grad 1 og 2 hæmorider, men ofte skal denne behandling gentages op 4 til 5 gange. Ved samtidig elastikbehandling af flere end én hæmoride vil smerte og ubehag dog stige, hvorfor indgrebet i stedet ofte gentages med nogle ugers mellemrum. En hel del patienter vil opleve, at hæmorider har en tendens til at komme tilbage efter denne behandling, hvilket skyldes, at man ved elastikmetoden ikke effektivt kan afsnøre den fortsatte blodforsyning til hæmoriden.

Staplermetoden

Denne relativt nye operationstype til grad 3 og 4 hæmorider tilbydes i dag på nogle enkelte hospitaler i Danmark, og den kaldes ”stapler-metoden” (Stapler er engelsk for ”hæftemaskine”).

I modsætning til den åbne traditionelle operation, som beskrives herunder, efterlader denne operationstype ikke åbne sår, hvilket giver færre smerter og et kortere helingsforløb. Stapleren skærer et stykke af slimhinden i endetarmen ud og hæfter samtidigt såret sammen med en ring af små titaniumklips – deraf betegnelsen, ”Stapler metoden”. Ved udskæringen trækkes hæmoriden og det væv, som er årsag til prolapsen, op i endetarmen, og samtidigt afskæres en del af blodforsyningen, hvorved hæmoriderne efterfølgende falder sammen. De små titatinum-klips udstødes i løbet af måneder, uden at man mærker det.

Den nye type operation tager 15-20 min. Den kan foregå enten i rygmarvsbedøvelse eller fuld bedøvelse, og man kan oftest tage hjem samme dag.

pph_device

THD (Transanal Hæmoride Dearterialisation)

thd_slide

Den nyeste operationsmetode hedder THD eller dopplermetoden. Ved hjælp af en fintfølende ultralydssonde lokaliseres de i alt 6 pulsårer (arterier), som forsyner hæmoriderne med blod. Arterien afsnøres med et præcist anbragt kirurgisk sting, som stopper blodtilførslen til hver enkelt hæmoride, der straks vil begynde at skrumpe.

Hvis der er prolaps eller prolaberende hæmorider (grad 2 til 4), kan man i samme procedure fjerne disse ved at trække dem op på plads i endetarmen sammen med syningen/afsnøringen. Derved undgår man helt at skære eller klippe i endetarmsområdet, som ved den traditionelle åbne operation og staplermetoden. Dette resulterer i langt færre smerter og komplikationer.

Den nye type operation tager 25-40 min. afhængig af graden af hæmoriderne. Den kan foregå enten i rygmarvsbedøvelse eller fuld bedøvelse, og stort set alle patienter kan tage hjem samme dag.

THD har været anvendt siden 2000 med stor succes til behandling af alle grader af hæmorider og prolaps, og med tilsvarende succesrate som andre hæmorideoperationer, men med langt færre smerter. THD er en meget mere skånsom behandlingsmetode og opgørelser viser, at størstedelen af patienterne ikke har større smertegener lige efter operationen, og op til 80% er helt smertefri efter 1-3 dage. Smerter vil dog naturligvis oplevelse efter THD operation (forskelligt fra patient til patient), og det ville derfor være forkert slet ikke at forvente nogen smerter eller lettere ubehag efter operationen.

thd_evolution

Hæmoridektomi, åben kirurgi

mm_haemoroide

Denne operation anvendes stadig mange steder og indebærer kirurgisk fjernelse af tre grupper af hæmorider med tilhørende hud/slimhinde. Ved operationen efterlades sårene åbne (deraf betegnelsen ”kløverbladsformet), således at de kan hele, uden at der dannes arvæv, som ellers kan resultere i forsnævring i endetarmsåbningen. Som patient vil man efter denne operation have store smerter i en længere periode på op til 2-4 uger, og det vil for nogen være nødvendigt, at være indlagt på hospitalet i nogle dage efter operationen.

Efter operationen skal man vaske sårene min. 3 gange dagligt med sæbevand samt efter hver afføring. Dette gøres for at holde sårene rene og vil også medføre en del smerter. For at reducere smerterne ved toiletbesøg vil man ofte få medicin, som kan lette afføringen, men derudover har nogen grundet smerterne brug for morfin for at kunne gennemføre afføring i helt op til 4 uger efter operationen.