Har du sundhedsforsikring?

Hvis du har en sundhedsforsikring, kan du hurtigt blive opereret med THD på flere førende danske privathospitaler efter forudgående aftale med dit forsikringsselskab.

Det typiske forløb

Vi har her beskrevet det typiske forløb, hvis du skal benytte din sundhedsforsikring. Vi gør opmærksom på, at der kan være afvigelser for det enkelte forsikringsselskab samt hospital.

  1. Du tager kontakt til forsikringsselskabet og får en accept på, at de vil dække udgifterne til en forundersøgelse
  2. Du udfylder din del af skadesanmeldelsen, som rekvireres hos forsikringsselskabet
  3. Du bestiller tid til forundersøgelse ved at ringe til det ønskede privathospitals Patientservice og får en skriftlig bekræftelse tilsendt
  4. Du kommer til en forundersøgelse, hvor du medbringer den udfyldte skadesanmeldelse samt forsikringsselskabets betalingsaccept, hvis denne er fremsendt fra forsikringsselskabet
  5. Lægen udfylder resten af skadesanmeldelsen, og hospitalet returnerer denne til forsikringsselskabet sammen med regningen for forundersøgelsen
  6. Afregning foregår internt mellem privathospitalet og forsikringsselskabet
  7. Efter THD operationen fremsender privathospitalet en kopi af journalen, sammen med den udfyldte skadesanmeldelse til forsikringsselskabet, som herefter skal godkende prisen for operationen. Der reserveres tid til operationen i forbindelse med forundersøgelsen
  8. Hvis forsikringsselskabet accepterer at betale for operationen, kan du opereres på det aftalte tidspunkt. Privathospitalet får ikke altid automatisk besked om betalingsgodkendelsen, så du skal selv sikre dig, at dit forsikringsselskab har accepteret at betale for din operation. Såfremt du ikke har fået accept fra forsikringsselskab, kan du risikere, at forsikringsselskabet viderefakturerer dig, hvis de ikke vil betale

Husk at få accept

Privathospitalerne samarbejder med stort set alle danske forsikringsselskaber og en lang række internationale forsikringsselskaber. Det er dog vigtigt at understrege, at du altid skal kontakte dit forsikringsselskab først, så du er sikker på, at de har givet accept til betaling af din behandling.